Arbeidsomstandigheden en gezondheid

Een zieke werknemer kost u als werkgever gemiddeld € 250,- per dag. Niet alleen betaalt u zijn of haar loon door, u moet ook voor een vervanger zorgen of genoegen nemen met productieverlies. En wat als uw werknemer langdurig ziek dreigt te blijven? Dan zijn de kosten nog hoger.

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland ligt op 5% en daarvan is meer dan de helft langer dan een maand ziek. Verzuimende werknemers zijn gemiddeld ongeveer 20 dagen per jaar ziek en dat verzuim is onder te verdelen in structureel (40%), bedrijfsafhankelijk (40%) en incidenteel (20%).

Vóór alles hebben goede arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk te maken met aandacht voor de medewerker en het beheren van risico’s. Als u de preventie en beheersing van gezondheids- en veiligheidsrisico’s op het werk effectief uitvoert, zullen vele van de bedrijfsvoordelen van goede gezondheid en veiligheid op het werk vanzelf volgen. Niets doen is geen optie. Juist door actie te ondernemen kunt u uw bedrijf, uw winst en uw imago een dienst bewijzen.

Door bijvoorbeeld een juiste inrichting van bedrijf en werkplekken kan soms een betere productiviteit gerealiseerd worden met tegelijkertijd minder risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk;
Een verbetering van de organisatie van het werk en van de arbeidsomstandigheden zal daarnaast vaak leiden tot een verbetering van de motivatie van werknemers.

De precieze aanpak is afhankelijk van de aard en complexiteit van de organisatie en van een eventueel al aanwezige arbo-catalogus. Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), het maken van werkplek instructie kaarten of veiligheidsplattegronden zijn onder meer diensten die wij kunnen aanbieden. Wij maken graag vrijblijvend een afspraak om een mogelijke aanpak met u te bespreken.