Procesverbetering & innovatie

Om de operationele prestaties van een organisatie of bedrijf te verbeteren start Ameliora Consultancy om de tekorten in de processen van het bedrijf te identificeren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het DMAIC-proces zoals dat in de Six Sigma management benadering wordt toegepast.

dmaic2

De stappen in het DMAIC-proces zijn te beschrijven als:

  • Define: vaststellen van de problematiek en het bepalen van de verbeterorganisatie en projectendefinitie
  • Measure: parameters en variabelen van de processen vaststellen en nulmeting uitvoeren
  • Analyze: meetresultaten analyseren om oorzaken van de problematiek vast te stellen.
  • Improve: Mogelijke verbeteringen vaststellen en keuze bepalen om tot optimalisatie van processen te komen.
  • Controle: Implementatie van de gekozen verbeteringen en maatregelen zodat de verbeteringen ook geborgd zijn in de organisatie.