Managementsystemen

Ameliora Consultancy heeft veel ervaring in het opzetten van zorgsystemen voor kwaliteit, veiligheid en milieu. Of het nu gaat om ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001, HACCP een zorgsysteem zal moeten aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Te vaak hebben wij managementsystemen aangetroffen die te zwaar, bureaucratisch of onpraktisch waren voor de organisatie.
Ameliora Consultancy kan uw zorgsysteem doorlichten en het samen met uw medewerkers transformeren in een systeem met toegevoegde waarde.

Lean 5S

Om verbeteringen in organisaties op een structurele wijze te laten plaatsvinden wordt vaak de Lean 5S systematiek gehanteerd. Zo ook door Ameliora Consultancy.

Door middel van een 5S audit worden alle handelingen op een werkplek uiterst kritisch bekeken. Al het nutteloze wordt in kaart gebracht en moet worden weggenomen, van afval, fouten, onnodige voorraden en wachttijd tot vastlegging van gegevens die niet leiden tot informatie om processen te sturen. Alle aanwezige zaken die geen waarde toevoegen kosten geld, tijd, ruimte, energie en gaan vaak ten koste van de motivatie van medewerkers en soms ook de dienstverlening aan klanten.

De stappen in de 5S aanpak zijn:

  • Scheiden (Seiri) – Scheiden van noodzakelijke en overbodige zaken;
  • Sorteren (Seiton) – Sorteren op logisch wijze wat als noodzakelijke zaken overblijft;
  • Schoonmaken (Seiso) – Schoon maken en houden van apparatuur en werkomgeving;
  • Systematiseren (Seiketsu) – Systeem aanbrengen in de processen;
  • Standaardiseren (Shitsuke) – Standaard van werken implementeren om processen te borgen.

Heeft u vragen over de introductie en toepassing van 5S, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek.

De Balanced ScoreCard (BSC)

Wil een organisatie uiteindelijk grip blijven houden op haar processen dan kan het niet zonder het volgen van belangrijke parameters in alle lagen van de organisatie. Een managementsysteem dat gebruik maakt van Balanced Scorecards ondersteunt bij het formuleren van de strategische doelstellingen en het vertalen van deze strategische doelstellingen naar alle lagen in de organisatie.
Het is gebleken uit onderzoek dat bedrijven en organisaties die meetbare doelstellingen hebben vastgelegd en deze bewaken op de gebieden financiën, processen, personeel, klant, markt én innovatie het beter doen dan hun concurrenten. Een systeem van Balanced ScoreCards door de gehele organisatie is daarvoor een goede methode waarbij Ameliora Consultancy u kan helpen om deze te introduceren.