Veiligheid

Ieder jaar zijn er 4,9 miljoen ongevallen die tot gevolg hebben dat de werknemer meer dan drie dagen afwezig is op het werk. De kosten van arbeidsongevallen en beroepsziekten ligt rond de 3% van het bruto nationaal product (bnp). Zowel de individuele bedrijven als de nationale economie draait voor die kosten op.

Aan de andere kant zijn bedrijven met betere omstandigheden op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk over het algemeen ook succesvoller.

Goede veiligheid en gezondheid is rendabel

Het maakt niet uit in wat voor soort organisatie of welk type bedrijf u werkt, er is altijd een commerciële kant van goede veiligheid en gezondheid aan te wijzen. De relatie tussen economische prestaties en waarom het loont om te investeren in goede veiligheid en gezondheid is altijd aanwezig. Met goede veiligheid en gezondheid op het werk kunnen de best presterende bedrijven en organisaties zich onderscheiden van de rest.

De verbetering van de veiligheid en gezondheid binnen organisaties en bedrijven vereist een zorgvuldige analyse van de milieu-, organisatie- en functiefactoren en van de persoonsgebonden kenmerken die gedrag op het werk beïnvloeden.

Analyse arbeidsongevallen

Veilig werken betekent werken in een omgeving waar de kans op ongevallen klein is. Vaak is deze kans nog niet klein genoeg. In Nederland werken ongeveer 7 miljoen werknemers bij zo’n 500.000 bedrijven. Jaarlijks krijgen 230.000 werknemers een arbeidsongeval, ruim 600 slachtoffers per dag dus. Eenderde van deze slachtoffers kan door hun ongeval (tijdelijk) niet meer werken. Tachtig tot negentig keer per jaar valt er een dodelijk slachtoffer. Dat zijn bijna 2 doden per week. (Bron: RIVM)

Een arbeidsongeval kost een bedrijf gemiddeld € 5000 en de maatschappij nog eens ruim € 6000. De kosten voor een bedrijf zijn onder te verdelen in productieverlies, zorgkosten en specifieke bedrijfskosten, zoals werkgeversaansprakelijkheid, vervangingskosten, de kosten van loondoorbetaling, de kosten van verzuimmanagement en de uitvoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Ameliora Consultancy kan u helpen bij het opzetten van een ongevallenregistratie systeem of een compleet VCA zorgsysteem of het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie.