Duurzaamheid/Milieu

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

MVO is een steeds belangrijker element in de bedrijfsvoering van ondernemingen. Niet alleen omdat afnemers steeds vaker MVO als een afwegingselement voor opdrachten hanteren. Ook kan maatschappelijk verantwoord ondernemen een bijdrage leveren aan kostenbesparingen in de bedrijfsprocessen.

Green projecten

In het kader van het rijksbeleid inzake de zogeheten Green Deals is door Ameliora Consultancy voor een branchevereniging een Green Deal geschreven die gehonoreerd is. Deze Green Deal omvatte projecten op het gebied van energiebesparing, zonne-energiesystemen, warmte-kracht koppeling en electrisch transport. Wilt u ook meer weten over de groene mogelijkheden voor uw organisatie neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Milieuzorg

Veel bedrijven hebben gebrek aan kennis met betrekking tot de vaak complexe wet-en regelgeving in relatie tot het milieubeleid. Vooral kleinere bedrijven hebben soms behoefte aan vaak tijdelijke betaalbare ondersteuning om de juiste maatregelen te nemen en te voldoen aan de regels. Ameliora Consultancy heeft de kennis en expertise om u daarbij te helpen.